EU проект

Проект и главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Проектът допринася за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и допринася за постигане на устойчиво развитие. Чрез изпълнението на строително монтажните дейности се въвеждат енергийно ефективни […]

EU проект Read More »