Add Your Heading Text Here

История

Полиграфически комплекс СТОВИ 1 е съвременно, динамично развиващо се предприятие, един от лидерите на Полиграфическата индустрия в България.

В далечната 1972 год. Министерския съвет дава съгласието си за построяване на промишлено предприятие на територията на с. Лесичово, окр. Пазарджишки.На 14.09.1973 г. точно в 10.45 часа  Т.Живков прави първата копка на бъдещото промишлено предприятие.До края на 1975 год. производствения корпус в общи линии е завършен.

През м. Август пристига и основното технологично оборудване, състоящо се от 2 бр. офсетови машини Хайделберг- двуцветни, формат 70х100, 1 бр. щанц-автомат „SBBS”, 2 бр. лепачни машини „Диана 1001” от  фирмата „Ягенберг”, 2 бр. високопечатни машини,   „GTO”, 1 бр. нож „Перфекта”  и 1 бр.  нож „Максима” В периода декември 1975 год. – март 1976 год. с  помощта на немски и австрийски специалисти  машините са монтирани и пуснати в действие.

През  периода1981-1985 год. са доставени, монтирани и пуснати  в действие нови машини: Двуцветна офсетова машина № 4, Хайделберг тип SORMZ, формат 50х70 см. , щанц-автомат TS-96 , лепачна машина FKM и нож „Полар-115” за обрязване на картон и хартия, нова четирицветна машина Хайделберг за офсетов печат, щанц-автомат „ВОВST SP 102 E”,лепачна машина – „ДИАНА 4, двуцветна офсетова машина Хайделберг 102 Z.

През 1998 година Полиграфическият комплекс в Лесичево е приватизиран от СТОВИ 1 ЕООД.

За да отговори на постоянно възникващите нужди от нови видове опаковки в последните години СТОВИ 1 ЕООД инвестира в ново високотехнологично оборудване:

Оборудване

Гаранция за високото качество и срочното изработване на продукцията е високотехнологичният машинен парк на дружеството съдържащ:

Офсетов печат

четири печатни машини ХАЙДЕЛБЕРГ с подходящи формати (32/46 двуцветна; 52/74 едно- и двуцветни; 72/102 двуицветна) за всяка една поръчка и тираж.

Печатна машина KBA RAPIDA 105

шестцветна, с хибриден пакет, 15 000 удара на час, разделно нанасяне на УВ лак. Хибридните мастила се отличават от конвенционалните с по-добра покривност и яркост на цвета, по-голяма устойчивост на външни условия, което гарантира перфекния вид на Вашата опаковка. Технологията на хибридния печат позволява и печат върху т.нар. затворени повърхности - метализирани и PVC фолиа.Фирмата разполага и с печатна машина RAPIDA KBA 75-шестцветна+лакова секция, максимален размер на листа 530/750мм

Топъл печат

ХАЙДЕЛБЕРГ 32/46 и 57/82, ФРАНКЕНТАЛ 70/100, Bobst 104

Щанцоване

ЩАНЦ АВТОМАТИ – ХАЙДЕЛБЕРГ , Bobst 72/102 и Bobst 104 гарантиращи прецизност в щанцоването и преговането на сложни и многокомпонентни опаковки и други артикули от картон и микровелпапе, както и POWER PRESSE за щанцоване на изделия от мукава.

Ситопечат

шестсекционна машина FRANCINI & SPERI от рола на рола с възможност за топъл печат, щанцоване и отделяне на отпадъка.

Книговезкото отделение

оборудвано е с три сгъвачно-лепачни машини JAGENBERG, нова лепачна машина от фирмата BOBST– MISTRAL 110 А-2, книговезки ножове POLAR и PERFECTA, каширмашина JAGENBERG, сгъвачна машина GUK.

Сертификати

СТОВИ 1 ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015

Разбирането на клиента,на неговите нужди и изисквания е в основата на процеса на непрекъснато подобрение на Системата  за управление на Качеството.

 Визията на “СТОВИ 1” ЕООД  е свързана с конкурентно  способността:

      “ДА БЪДЕМ ПЪРВИЯТ, единствен и постоянен ИЗБОР НА КЛИЕНТИТЕ”, а това означава

  • Качество – повече добавена стойност за клиентите;
  • Ефективност – снижаване на относителните разходи.

 Мисията на “СТОВИ 1” ЕООД:

  “ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ СПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИМ ЖЕЛАНИЯ, ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СОБСТВЕНОТО НИ РАЗБИРАНЕ ЗА  ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ”.

Съобразно визията и мисията, политиката по качество на дружеството е:

“ПОДДЪРЖАНЕ ДОВЕРИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ ЧРЕЗ ВСЕ ПО-ОБХВАТНО, ПРОФЕСИОНАЛНО И ОТГОВОРНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ НУЖДИ, ПОТРЕБНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДПОЧИТАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ, ПРИ  ЗАЧИТАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ПЕРСОНАЛА И ОБЩЕСТВОТО”

Свържете се с нас!