Add Your Heading Text Here

Релеф (ПРЕГЕ)

Целта при  тази операция е да се постигне релефно изображение ( отпечатък) върху определен носител , най-често картон. Релефът може да бъде с различна дълбочина. С него се постига подчертаване на определени елементи. Не се използва мастило. Ефектът се постига чрез използване на клишета – цинкови или магнезиеви.

Брайлов текст

БРАЙЛОВ ПЕЧАТ

Релефно-точков способ за печатане и четене, използван от слепи хора. Разработен през 1829 от френския изобретател Луи Брайл. Брайловата азбука е пренесена в България от Русия през 1906. Чрез нея се означават букви, знаци и ноти.

Свържете се с нас!