Проект и главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Проектът допринася за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и допринася за постигане на устойчиво развитие. Чрез изпълнението на строително монтажните дейности се въвеждат енергийно ефективни мерки, които допринасят за подобряване конкурентоспособност и повишена финансова устойчивост на предприятието.
Бенефициент: “Стови 1” ЕООД
Номер на Договор: BG16RFOP002-6.002
Обща стойност: 295 170,00 лв., от които 145 585,00 лв. европейско финансиране

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Свържете се с нас!