Сертификати

СТОВИ ЕООД е сертифицирана по ISO 2001: 2000 от 2005 година.

Разбирането на клиента,на неговите нужди и изисквания е в основата на процеса на непрекъснато подобрение на Системата  за управление на Качеството.

 Визията на “СТОВИ 1” ЕООД  е свързана с конкурентно  способността:

      “ДА БЪДЕМ ПЪРВИЯТ, единствен и постоянен ИЗБОР НА КЛИЕНТИТЕ”, а това означава

  • Качество – повече добавена стойност за клиентите;
  • Ефективност – снижаване на относителните разходи.

 Мисията на “СТОВИ 1” ЕООД:

  “ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ СПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИМ ЖЕЛАНИЯ, ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СОБСТВЕНОТО НИ РАЗБИРАНЕ ЗА  ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ”.

Съобразно визията и мисията, политиката по качество на дружеството е:

“ПОДДЪРЖАНЕ ДОВЕРИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ ЧРЕЗ ВСЕ ПО-ОБХВАТНО, ПРОФЕСИОНАЛНО И ОТГОВОРНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ НУЖДИ, ПОТРЕБНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДПОЧИТАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ, ПРИ  ЗАЧИТАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ПЕРСОНАЛА И ОБЩЕСТВОТО”


 

Начало | За нас | Поръчки | Новини | Контакти
Copyright © 2010 Stovi Bulgaria Ltd. Created by: New Face Media; Design by: Striking Graphics