Новини

Публична покана
05-04-2019 г.

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инсталация за експонация и проявяване на термални пластини, включваща модул за експонация на термални пластини и модул проявителна секция, както и обучение на персонала за работа с монтираната инсталация“

Публична покана

Изисквания към офертите

Оферта

Методика за оценка на офертите

Декларация на кандидата

Проекто договор

Приложение към договор

Начало | За нас | Поръчки | Новини | Контакти
Copyright © 2010 Stovi Bulgaria Ltd. Created by: New Face Media; Design by: Striking Graphics