Новини

Изисквания към файловете за предпечат
20-08-2012 г.
Изисквания към файловете за предпечат

1. Предаване на файлове: 
  • e­-­mail адреси: design@stovi.bg– за файлове до 10 MB; 
  • на електронен носител (CD, DVD, USB Flash, SD и т.н.). 
2. Работните файлове от една поръчка да се архивират в един архивен файл с формат ZIP, без парола. Когато един работен файл отговаря на една поръчка – също ZIP архив. 
3. Всички растерни изображения да са в резолюция минимум 300 dpi в крайния формат. 
4. Конвертирайте всички текстове в работните файлове в криви. Можете да предоставите и файловете във вариант с шрифтове в случай на необходимост от последващи корекции.
5. Работните файлове не трябва да съдържат елементи в RGB, LAB или друга скала извън PANTONE и CMYK. 
6. За печат само с мастила от скала CMYK работните файлове трябва да са формат PDF.  
7. При наличие на елементи в „екстри” (например топъл печат, релеф, парциално лакиране и т.н.) - за всяка екстра трябва да има отделен цвят (swatch). Независимо че тези елементи ще се повтарят, те трябва да бъдат указани и в цветовете за печат и в цветовете на съответните екстри.
8. Ако поръчката включва щанц-форма – необходимо е тя да е разположена на коректното място спрямо останалите елементи от дизайна на чертежа в отделен цвят (swatch). Когато в работния файл е заложено право рязане - да се сложат знаци за рязане, отново в допълнителен цвят. 
9. В работния файл да се отпуснат „на живо” елементите от дизайна с не по-малко от 2 мм спрямо чертежа на щанцата или знаците за рязане. 
10. Когато се изпращат само работни файлове за чертежи, те да бъдат в DXF формат, с ясно указани структурни линии – ножове, бигове и т.н. 

Начало | За нас | Поръчки | Новини | Контакти
Copyright © 2010 Stovi Bulgaria Ltd. Created by: New Face Media; Design by: Striking Graphics