Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЕКТ ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА В СТОВИ 1 ЕООД
07-01-2014 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЕКТ ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА В СТОВИ 1 ЕООД

Фирма "СТОВИ 1" ЕООД открива процедура за избор на изпълнител за осъществяване на външни услуги по проект "Подобряване на условията на труд и безопасността на труда в "СТОВИ 1" ЕООД с обособени позиции: Анализ и проектиране на организацията на трудовата дейност, Разработване и внедряване на Стандарт за здраве и безопасност на работа BS OHASAS 18001:2007 и Обучение за безопасна работа, свързано с внедряването и сертифицирането на Стандарта за здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

 

 

Декларация ПМС 69

Декларация за безпристрастност ПМС 69

Декларация за ангажираност на експерта

Изисквания към офертите

Методика за оценка на офертите

Образец оферта ПМС 69

Проекто-договор ПМС 69

Публична покана ПМС 69

Решение за откриване на процедура

Заповед за определяне на оценители

Начало | За нас | Поръчки | Новини | Контакти
Copyright © 2010 Stovi Bulgaria Ltd. Created by: New Face Media; Design by: Striking Graphics