Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 3 / дата 22.08.2018г наименование: Избор на изпълнител за ремонт на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес зала по проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“ Публична покана_160_ZUSESIF-смр... виж повече
Подобряване на производствения капацитет в СТОВИ 1 ЕООД
На 03.07.2018г. СТОВИ 1 ЕООД започна изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в СТОВИ 1 ЕООД“ (договор № BG16RFOP002-2.013-0003-C01) финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от... виж повече
Начало | За нас | Поръчки | Новини | Контакти
Copyright © 2010 Stovi Bulgaria Ltd. Created by: New Face Media; Design by: Striking Graphics