ПУБЛИЧНА ПОКАНА - „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес по проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“

ПУБЛИЧНА ПОКАНАНомер 4 / дата 27.10.2018гнаименование: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес по проект „Добри и безопасни...
виж повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 3 / дата 22.08.2018г наименование: Избор на изпълнител за ремонт на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес зала по проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 3 / дата 22.08.2018г наименование: Избор на изпълнител за ремонт на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес зала по проект „Добри и безопасни условия на...
виж повече
Подобряване на производствения капацитет в СТОВИ 1 ЕООД

Подобряване на производствения капацитет в СТОВИ 1 ЕООД

На 03.07.2018г. СТОВИ 1 ЕООД започна изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет в СТОВИ 1 ЕООД“ (договор № BG16RFOP002-2.013-0003-C01) финансиран от Оперативна програма...
виж повече
Начало | За нас | Поръчки | Новини | Контакти
Copyright © 2010 Stovi Bulgaria Ltd. Created by: New Face Media; Design by: Striking Graphics