Публична покана

Публична покана Изисквания към офертите Оферта Методика за оценка Декларация Проекто-договор Приложение 2 към договора виж повече

Публична покана

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Инсталация за експонация и проявяване на термални пластини, включваща модул за експонация на термални пластини и модул проявителна...
виж повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес по проект „Добри и безопасни условия на труд в СТОВИ 1 ЕООД“

ПУБЛИЧНА ПОКАНАНомер 4 / дата 27.10.2018гнаименование: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на помещения за почивка и отдих, хранене и фитнес по проект „Добри и безопасни...
виж повече
Начало | За нас | Поръчки | Новини | Контакти
Copyright © 2010 Stovi Bulgaria Ltd. Created by: New Face Media; Design by: Striking Graphics